Utrustning vid orientering

Trots att orientering är en sport precis som alla andra så är det få som faktiskt vet speciellt mycket om sporten. I skolan får man tidigt testa på orientering med hjälp av en karta och det är egentligen precis detsamma när man tränar eller tävlar i orientering som vuxen. Orientering går ut på att man med hjälp av en kompass och en orienteringskarta ska försöka att hitta till olika kontroller i en obekant mark. Precis som med många andra sporter gäller det att lyckas komma från start till mål på så kort tid som möjligt.

För att sporten ska bli så rolig som möjligt är det viktigt att man har rätt typ av utrustning. Det som är absolut viktigast är att man har bra skor som gör det enkelt att ta sig fram i terräng, och som har ett ordentligt grepp på marken. Utöver skorna behöver du se till att du har en kompass, men mer än så behöver man egentligen inte för vanlig träning. Vill man däremot tävla i orientering behöver man se till att man också har med sig en elektronisk stämpelpinne.

Skor
När det kommer till skor är det inte bara greppet som är viktigt, utan även vikten på skorna. För en orienterare är det viktigt att kunna röra sig obehindrat och inte tillföra onödig vikt då man gärna vill komma runt banan så fort som möjligt.

Kompass
Det finns generellt två olika typer av kompass att använda sig av vid orientering. Den kompass som är vanligast är tumkompassen, men många väljer även att använda sig av en linjalkompass. Båda varianterna fungerar precis lika bra och vilket man väljer brukar främst bero på den egna smaken.

Stämpelpinne
Om du ska tävla i orientering behöver du ha med dig en stämpelpinne. Pinnen är enkel att bära med sig och är försedd med ett litet chip. Chippet registreras när du har hittat en kontroll och ser även till att då ta tiden för när du kom fram.